Torgny Wärn är född 1936. Efter studentexamen i Skövde fick han sin utbildning i Göteborg: vid universitetet (fil mag-examen med tonvikt på stats- och konstvetenskap) och vid Slöjdföreningens skola (nuvarande Högskolan för design och konsthantverk). Han har arbetat på Morgonbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Arkitektur/Byggmästaren och Sydsvenska Dagbladet samt åren 1971-1998 på Dagens Nyheter. Han har även medarbetat som tecknare på Expressens ledar- och kultursidor och illustrerat böcker och tidskrifter. Hans signatur som tecknare har varit Barbarossa, TW och TWÄRN. Åren 1982, 1985 och 1991 ställde han ut sina trädteckningar på Galleri Österdahl i Stockholm, 1988 på Göteborgs konstförenings galleri, samt 2012 på Konstakademien i Stockholm. Idéteckningar i original har han visat på Galerie Pascale Cottard-Olsson i Stockholm 1999, 2001 och 2008 samt på Galleri BIBB i Gröndal, Stockholm 2007.

tillbaka